Terápiák
Hallási Figyelem Tréning (HFT) Berard- módszer (AIT/FST Hallásébresztés) alapján

A Tréninget Dr. Guy Berard (francia fül-orr-gégész) és orvos munkatársai által végzett kutatómunka, és közel 20 éves sikeres gyakorlati tapasztalat támasztja alá.

A Hallási Figyelem Tréning (Hallásébresztés) Magyarországon csak most kerül bevezetésre. Az általunk alkalmazott Filtered Sound Training (FST), magyarul Hallási Figyelem Tréning Rosalie Seymour nevéhez fűződik, aki sok éven át Berard munkatársaként dolgozott, a tíz elismert nemzetközi Berard – módszer (AIT= Auditory Integration Training) oktató között van, a Nemzetközi AIT terapeuták fórumának vezetője. Rosalie továbbfejlesztette Berard AudioKinetron készülékét. Először 1998-ban megalkotta az Earducatort, majd néhány évvel később az FST-t PC-re, s ez utóbbi működését, használatát tanította be egy tucat magyar terapeutának, köztük nekünk is.


Változások a Tréning hatására

A Tréning javasolt gyermekeknek, valamint felnőtteknek az alábbi problémák fennállásakor:

beszédészlelési zavar  halláscsökkenés (időskori is!)
beszédmegértési zavar halláskárosodás
megkésett beszédfejlődés hallási túlérzékenység
hiperkinetikus zavar fájdalmas hallás
aktivitászavar vizuális észlelés zavara
figyelemzavar alak-háttér megkülönböztetés (Gestalt) zavara
diszlexia, diszgráfia szerialitás problémája
autizmus viselkedés zavarok
Asperger szindróma esetenként Tinnitus (fülzúgás)
Down-szindróma  

Valamint zajártalom, rendszeres túlzott hangerő okozta halláspanasz esetén (munkahely, zenészek, DJ-k, fülhallgató).

Minden embernél –gyermeknél és felnőttnél- meghatározó, hogy a hallott információt, jelet milyen mértékben és hogyan tudja feldolgozni, felhasználni.
Sok, tanulási problémával küzdő gyermek mutat nehézséget az auditív feldolgozás területén. Ennek tünete lehet a hallási figyelmetlenség, az elmaradó válasz egy auditív stimulusra (ingerre), gyenge auditív memória, probléma a beszédhang-betű megfeleltetéssel vagy a helyesírással, továbbá a megkésett vagy zavart beszéd és nyelvi fejlődés.

Ezek a magatartásformák könnyen beazonosíthatóak egy osztálytermi helyzetben, hiszen a tanulási problémákkal küzdő gyermekek 40%-ánál ez képezi a probléma gyökerét – ez a százalék néhány kutatónál eléri a 80%-ot is.

A gyenge auditív feldolgozás  nem csupán a tanulási nehézségben mutatkozik meg, hanem magatartás-problémákat, hiperkinetikus -, vagy figyelemzavart is eredményezhet.

Az alapvető felfogás a gyermekek auditív feldolgozási problémáival kapcsolatban az, hogy az auditív stimulus még a nyelvi feldolgozás előtti szakaszban inadekvátnak tűnik. A hallás vagy károsodott, vagy nem, lehet, hogy van halláscsökkenés és feldolgozási probléma is. Jelen lehet feldolgozási probléma halláscsökkenés hiányában is. A halláscsökkenést és a feldolgozási problémát külön kell kezelni, habár lehet, hogy összefüggnek egymással.

Az auditív feldolgozási problémával küzdők bizonyos százaléka csökkentett vagy lassú reakciót mutat az auditív stimulusra, míg mások túl érzékenyek a hangokra és túlreagálnak általános hangingereket, valamint az osztálytermi zaj kimeríti őket. Eltakarják a fülüket, a tömegtől visszahúzódnak. A bevásárló-központokban agresszívekké válhatnak, vagy hisztiznek. Időnként süketnek tettetik magukat, így védekezve a fájdalmas hangokkal szemben.

A Tréning  megkezdése előtt az audiológus audiometriát és/vagy a HFT/FST terapeuták hallási figyelem tesztet készítenek audiométer segítségével, hogy megállapítsák, milyen beállításokat alkalmazzanak a HFT/FST során. HANGSÚLYOZZUK,  HOGY a terapeuta által végzett hallási figyelem teszt NEM HALLÁSVIZSGÁLAT, ÉS NEM LEHET A SZEMÉLY HALLÁS-ÁLLAPOTÁT MEGHATÁROZNI EZ ALAPJÁN. Amennyiben bármilyen jel arra utal, hogy a páciensnek a hallásával probléma van, tovább küldik audiológushoz vagy fül-orr-gégészhez. Ha audiológus végzi az audiometriát az FST/AIT-hez, a következő adatokra van szükség:

Mindkét fülön mind a 10 frekvenciát vizsgálni kell, azaz a 250Hz, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 és 8000Hz-t, illetve még többet, ha az audiométer ezt lehetővé teszi. Fontos, hogy a hallásküszöb mindegyiknél ki legyen mutatva, amennyiben   lehetséges.
Még 0 dB fölött is mérni kell (-10dB), ha szükséges. Ez a hiper-éles hallás megállapítására szolgál. Nem elégséges csupán halláskárosodást szűrni.

Az audiometriát csak HFT/FST terapeuta értelmezheti a tréningre való alkalmasság szempontjából. Egy „jó” audiogram egyenes, vagy lágyan ívelt képet mutat a 0 dB-hez közel. Bármilyen ív, ami 0 és 10 dB között van és egyenes, megfelelő feldolgozást jelez, amennyiben a probléma magatartás-indikátorai is hiányoznak. (Lehetséges, hogy az auditív feldolgozás problémája csak az osztályban és a szociális megnyilvánulásokban látható, az audiogramon nem).

Amikor az audiogram „csúcsokat” és „völgyeket” mutat, és/vagy néhány nem-orvosi hallásélesség csökkenést, - habár a teljes audiogram 0 és 20 dB között van – akkor azt mondhatjuk, hogy az auditív feldolgozási probléma magatartásbeli tüneteit az audiometriás vizsgálat megerősítette. Nem javasolt azt vizsgálni, hogy melyik az a leghangosabb hang, amit a gyerek még tolerálni tud. (Dr Jane Madell, Beth Israel Hospital, és Dr Guy Berard, Annecy, France szerint)

{ Hallási Figyelem Tréning bővebben }
{ Zene-mozgás-kép(zelet) } { Alapozó mozgásterápia } { NILD komplex terápia }

{ Adatvédelem } { Előző oldal } { Főoldal }